Suomen joulupuutuotanto

Taloustutkimuksen vuonna 2012 tekemän tutkimuksen mukaan 54 prosenttia kotitalouksista hankki joulupuun. Tähän tulevat lisäksi julkisiin tiloihin pystytetyt kuuset. Jouluvalot sytytetään vuosittain noin puoleentoista miljoonaan puuhun Suomessa. Näistä vähän yli miljoona tulee suomalaisten joulupuunkasvattajien tiloilta, noin 300 000 haetaan omasta tai suvun metsästä ja noin 150 000 tuodaan ulkomailta, lähinnä Tanskasta. 

Kasvatettujen kuusten osuus myynnistä on noussut nopeasti viimeisen viidentoista vuoden aikana. Kotimaisen joulupuumyynnin vuotuinen bruttoarvo on noin 32 miljoonaa euroa. Kehitystä tähän suuntaan on vienyt sekä kaupungistuminen että puunkorjuun koneellistuminen. Myös käsitys joulupuun kauneuteen vaikuttavista tekijöistä on muuttunut. Nykyään kuuselta odotetaan tuuheutta ja tasaisen kartiomaista muotoa. Suomalaisten joulupuunkasvattajien kokonaismäärästä ei ole tilastoitua tietoa. Arvio on noin viisisataa. Heidän joukossaan on joulupuita ja leikkohavuja sekä pää- että sivuelinkeinonaan kasvattavia sekä harrastajia. Tuotannon painopiste on Etelä-Suomessa, mikä on luonnollista myös markkinoiden näkökulmasta. Pohjoisimmat viljelmät sijaitsevat Lapissa.  Jäsenten yhteystietoja löytyy Linkit – välilehdeltä.

Viljelmiä on perustettu pelloille, metsämaaksi rekisteröidyille pelloille, metsämaalle, sähkölinjojen alle ja vastaaville maatalouteen heikosti soveltuville alueille sekä omalle että vuokramaalle. Pääsääntöisesti tuotanto on osa metsätaloutta. Arviolta 80 % kasvatusmäärästä on suomalaista metsäkuusta. Tämän lisäksi tuotetaan pieniä määriä serbiankuusta, mustakuusta, pihtoja ja okakuusta.

Suomen joulupuutuotanto on ekologisesti kestävällä pohjalla. Puiden kasvatuksessa käytetään hyvin vähäisessä määrin – tai ei ollenkaan – lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita. 

Suomessa kasvatetut joulukuuset kaadetaan ja pakataan myyntiin aikaisintaan neljä viikkoa ennen joulua. Lyhyt varastointiaika ja kuljetusmatka takaavat puun tuoreuden sekä säilymisen hyvälaatuisena. Pääosa joulupuuviljelmistä on perheviljelmiä, joissa kuusenkasvatus on pitkälti käsityötä. Tämä tekee mahdolliseksi tarjota kuusen ostajille ympäristöystävällisesti ja yksilöllisesti hoidettuja, laadukkaita joulupuita.

Myyntipaikoista ja retkistä ilmoitetaan joulun alusviikoilla otsikon Joulupörssi alla.

Oheiset videot ovat yhteistyössä Suomen Metsäkeskuksen kanssa kuvatut suomalaisen joulukuusen tarinasta ja leikkohavujen keruusta