Joulupuiden kasvatukseen liittyvää lisätietoa

Tutkimusraportteja yms
LUT-yliopistossa Jussi Somerpalo (2021) Joulupuu- ja leikkohavuyrittäjyys Suomessa : tutkimus alan kasvumahdollisuuksista ja -haasteista

Kotimaiset:
4H -järjestö – Suomen 4H -liitto ry – Nuorisojärjestö, myös metsä toiminta-alueena
Luke
  Luke, Luonnonvarakeskus
Lusto
 – Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus. Lusto-lehti
MMM – Maa- ja metsätalousministeriö
Metsätieto – Metsäyhdistyksen sivuille on kerätty tietoa Suomen metsistä, metsätaloudesta ja -teollisuudesta 

Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry
Verohallinto – Veroviranomaisten sivut, lomakkeita ja tietoa
Visaseura – Visaharrastajien- ja ammattilaisten yhdistys
Mhy – Metsänhoitoyhdistykset
Tapio – Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Ulkomaiset:

CTGCE, Christmas Tree Grower Council of Europe – Eurooppalainen joulupuuyhteisö
Danske Juletræer – træer & grønt  – Tanskan joulupuuseura
Nadel Journal – saksalainen joulupuidenkasvattajien lehti
National Christmas Tree Association – USAn joulupuuseura
(kattojärjestö)
Norsk Juletre – Norjan joulupuuseura
Sydsveriges Julgran och Pyntegröntodlarförening – Etelä-Ruotsin joulupuu- ja koristehavuseura
Joulupuun päivä, Christbaum Tag -messut Itävallassa joka toinen vuosi (parittomat vuodet, 2019 jne)
Langesømesse, joka vuosi Tanskassa, elokuun kolmas torstai