Jäsenten kuusenmyyntipaikat

Esittely


Joulupuuseura ry


Logo JoulupuuseuraYhdistyksen tarkoituksena on edistää joulupuiden ja leikkohavujen kasvattajien sekä kasvattajien ja sidosryhmienvälistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä Suomessa.


Seura on perustamisestaan lähtien vastannut alan koulutuksesta ja tiedotuksesta. Molemmilla saroilla seura ja erityisesti sen monet aktiiviset jäsenet ovat tehneet ansiokasta ja pyyteetöntä työtä. Yhtenä esimerkkinä tästä on pääosin talkootyönä kirjoitettu ja toimitettu alan perusteos  Joulupuukirja – Joulupuun kasvatuksen perusteet Suomessa.

Seuraan otetaan jäseniksi sekä joulupuiden ja leikkohavujen tuotannosta kiinnostuneita että alalla jo toimivia henkilöitä ja yhteisöjä. Seurassa on tällä hetkellä 270 jäsentä.Miksi kotimainen joulukuusi?

Pappiloiden ja kartanoiden salien kautta maahamme Keski-Euroopasta kulkeutunut joulukuusi vakiintui osaksi kotiemme jouluperinnettä noin sata vuotta sitten. Muutamassa vuosikymmenessä joulukuusi asettui suomalaiseen jouluun kuin olisi ollut siinä aina. Joulu alkaa, kun puu on kannettu juhlapaikalle ja koristeltu. Kuusen valot ja tuoksu virittävät mielen joulun tunnelmaan.

Kotimainen kuusi on myös ekologinen valinta; se on tuotu läheltä, sen kasvattamiseen on käytetty erittäin vähän (tai ei ollenkaan) lannoitteita ja torjunta-aineita. Sen mukana ei kulkeudu vierasperäistä lajistoa. Puun kierrättäminen on selkeää ja yleensä helppoa.

Suomen kansa on sopeutunut kotimaiseen kuuseen vuosituhansien ajan. Kiusallisia altistuksia esiintyy harvoin, ja nekin tiedetään etukäteen.

Kotimaisen kuusen hankintamatka liittyy monen kotitalouden joulutapoihin – metsästä, torilta, noutoviljelmältä ja erilaisista myyntipisteistä saa myös joulumieltä.
Suosi suomalaista, samalla tuet työllisyyttä.